Hertenkamp Tegelen

Hertenkamp Tegelen © 2007-2017 Stichting De Wambach | website gemaakt door Pierre Alberts

Stichting De Wambach

Hadden we niets gedaan of stilgestaan,dan was dit mooie hertenkamp hoogstwaarschijnlijk verdwenen.

In 2007 is de stichting De Wambach opgericht met als doelstelling om het hertenkamp en de omringende natuur te beheren waarbij de buurt en de bewoners nadrukkelijk worden betrokken. De stichting onderhoud nauwe contacten met de Gemeente, de Provincie, het CNME en andere heel belangrijke partners.

Onze doelstelling was het her-inrichten van het hertenkamp en omgeving waarbij jeugd en natuur een grote rol spelen. Met name de schoolgaande jeugd van wijk op de Heide wordt op diverse manieren betrokken bij het wel en wee van mens, dier en natuur.

Door de stichting is heel veel werk verzet maar laten we ook even stilstaan bij alle vrijwilligers. Ook de scholen hebben zich uitstekend ingezet om hun scholieren deze normen bij te brengen.


Alleen kunnen we het niet

Dank zij gemeente, provincie en vele zakelijke partners hebben we al veel bereikt.

Na de oprichting van de stichting werden er plannen gemaakt om het hele hertenkamp te gaan her-inrichten. Nieuw was het idee om de jeugd en de hele buurt mee te laten genieten van een uniek stukje natuur.

De doelstelling was om het hertenkamp kleiner te maken en het vrijkomende gebied dusdanig aan te passen dat de schooljeugd hier met hun ouders vertier en ontspanning konden vinden.

De aanleg van een laag drempelig natuurspeelbos was dus een logisch gevolg, evenals het plaatsen van een nieuwe afrastering.

Een van de grote waterplassen in het hertenkamp werd gedempt en er zijn veel bomen en andere groen voorzieningen aangebracht.

Speel toestellen in het natuurspeelbos zijn geplaatst en worden vaak en goed gebruikt.

Het aantal herten is gereduceerd naar een juiste verhouding t.o.v. de leef oppervlakte.

Dankzij vele zakelijke partners en zeker ook de overheid zijn hiervoor financiële middelen gevonden die nodig waren om dit alles verwezenlijkt te krijgen.


In memoriam Aad Sterk

Ik geloof dat we hier een mooi stukje natuur voor mensen en dieren hebben gecreëerd.

Aad Sterk, wie kende hem niet.

Klein van stuk maar je kon er  niet omheen kijken en als Aad sprak dan luisterde iedereen. Vrienden en ook mindere vrienden. Aad was een bevlogen mens met het hart op de juiste plaats.

Zijn welbespraaktheid en zijn gedegen dossierkennis was een beetje zijn handelsmerk.

Aad het politieke dier, de pleiter voor de goede zaak, de vechter voor de minderen, de verteller, de denker, de doener, de man die wist waar de sleutels lagen om de juiste deuren geopend te krijgen.

Aad de man van D66, de wijkraad, zijn Koninklijke onderscheiding als lid in de Orde van Oranje Nassau. en tevens de stuwende kracht als voorzitter van stichting De Wambach.

Dit laatste heeft hij met verve en liefde volbracht.

Hij deed het allemaal en hij deed het voor allen die hem nodig hadden.

Aad bedankt voor je doen en je visie.