Hertenkamp Tegelen

Hertenkamp Tegelen © 2007-2017 Stichting De Wambach | website gemaakt door Pierre Alberts

Mens, dier en natuur, natuurlijk!

Zonder vrijwilligers is onze stichting blind en vleugellam.

Het heeft dan geen toekomst.

Toegewijde vrijwilligers zijn altijd welkom.


Wat hebben we al bereikt?

Een geheel nieuw hekwerk, iedereen kan weer rond het hele hertenkamp wandelen, nieuwe aanplant van bomen, dempen van enkele vijvers, vergroten van de weg rondom het hertenkamp, een meer evenwichtig aantal dieren op de beschikbare oppervlakte, een hecht team vrijwilligers, korte communicatielijnen, uitstekende contacten met de wijkagent, gemeente, overheid en de zakelijke partners.

Wie betaald dit alles?

Een grote zak geld heeft de stichting niet, maar gelukkig zijn er in ons land diverse mogelijkheden om in aanmerking te komen voor subsidies en bijdragen mits aan stringente voorwaarden wordt voldaan.

Zo zijn er landelijke, provinciale en gemeentelijke bronnen die we hiervoor benaderd hebben.

Natuurlijk hebben we ook onze zakelijke partners bereid gevonden om op hun manier ook bij te dragen aan het totstandkomen van de vele projecten in en rond het hertenkamp. Allen dank hiervoor.

Hoe nu verder?

De basis is gelegd, het bestuur voltallig en ook vrijwilligers staan paraat.

We kunnen nu met z’n allen gebruik maken van dit mooi stukje Tegelse natuur.

Continuering van al dit moois is belangrijk maar daarvoor hebben we ook uw hulp nodig.

Wilt u ook mee opletten, groen voorzieningen onderhouden, de dieren voeren dan laat dit aan een van de bestuursleden weten. Nieuwe vrijwilligers van jong tot oud zijn van harte welkom.

Wat doen vrijwilligers?

In de schaarsere maanden worden onze dieren bijgevoerd door de vrijwilligers. Deze halen in overleg voer bij de handelaar, slaan het op bij de ruif en verdelen het aan de dieren. Let op, hoe leuk het ook is, geen fysiek contact maken het de herten.

Voeren van de dieren

Grassnijden, onkruidbestrijding, toezicht.

Assisteren bij schoolprojecten in het park of op school.

Meedenken en meepraten aan verbeteringen.

Dierenvriend zijn.

Andere taken

Mijmeringen

Leuk dacht ik toen ik er aan begon, Ik mag in de wei de herten voeren en dat ook nog helemaal alleen. Ik voelde mij de koning te rijk en deed mijn uiterste best om dit zo goed mogelijk te doen, De herten aten uit mijn hand, maar toen begreep ik nog niet hoe groot en ook gevaarlijk het gewei van een bok kan zijn. Dat hebben andere vrijwilligers mij toen vlug duidelijk gemaakt. Het sjouwen van hooibalen en kilo’s brokken was iets minder maar daarvoor hebben we gelukkig een kruiwagen.

In de zomer is het er prachtig, maar als het

Gras verdord moeten de slangen worden uitgerold en de sproeiinstallatie worden aangezet. Ja dan laat je soms wel eens menig zweetdruppeltje.

Rond het hekwerk moet worden gemaaid. Gelukkig hebben we daarvoor een Bosmaaier en een grasmachine. Werken allen op benzine dus geen kabels. Ja ik voelde mij belangrijk en het was ook belangrijk wat ik allemaal deed. De mooiste beloning vond ik de jaarlijkse barbecue voor alle vrijwilligers maar wees gerust, er kwam geen hertenbout op het rooster te liggen….


Voor deze film is Flashplayer vereist.